Produkty

ELEMENTY STROPOWE

 • Płyty stropowe typu szalunek tracony
 • Płyty WPS
 • Płyty stropowe kanałowe o obciążeniu 4,5; 6,0; 7,5; 10,0 kN/m2 i długości do 7.2m
 • Płyty stropowe indywidualne
 • Płyty korytkowe:
 • Otwarte
 • Zamknięte
 • Płyty panwiowe PŻ
 • Elementy wieńców prefabrykowanych
 • Elementy nadprożowo-wieńcowe prefabrykowane.
 • Belki nadprożowe

ELEMENTY DROGOWE

 • Płyty drogowe
 • Płyty JUMBO
 • Płyty MEBA
 • Płytki chodnikowe
 • Płytki chodnikowe z betonu płukanego
 • Krawężniki:
  • Proste
  • Łukowe
 • Obrzeża trawnikowe
 • Kostka brukowa wibroprasowana
  • Uni
  • Behaton
  • Euro
  • Starobruk
  • Rustikal
 • Odbojnice z betonu płukanego
 • Przepusty skrzynkowe dwudzielne
 • Przepusty skrzynkowe pełne

ELEMENTY PERONOWE

 • Płyty peronowe "PP"
 • Ścianki peronowe "LP"

Mała architektura

 • Gazony betonowe:
  • beton gładki
  • beton płukany
 • Kwietniki betonowe
  • beton gładki
  • beton płukany
 • Elementy ogrodzeń
 • Ścianki żelbetowe
 • Ławki betonowe prefabrykowane
 • Śmietniki

Systemy kominowe

 • Piony żelbetowe wentylacyjne
 • Pustaki kominowe

Doki rozładunkowe

 • Rozwiązania indywidualne
 • Dopasowane do produktów gotowych

Klatki schodowe

 • Biegi schodowe proste oraz zabiegowe
 • Podesty i spoczniki
 • Szyb windowy

System balkonów

 • Płyty balkonowe żelbetowe na żebrach
 • Płyty balkonowe żelbetowe z łącznikiem termicznym
 • Płyty balkonowe żelbetowe dostawne
 • Balustrady do balkonów
 • Konstrukcje stalowe nośne do płyt balkonowych dostawianych do budynku
 • Montaż balkonów i wież dostawnych

Elementy kontrukcyjne

 • Pale żelbetowe pod fundamenty
 • Stopy fundamentowe
 • Stoposłupy
 • Podwaliny jedno i trójwarstwowe:
  • beton gładki
  • beton płukany
 • Słupy żelbetowe
 • Podciągi żelbetowe
 • Belki żelbetowe podsuwnicowe
 • Dźwigary żelbetowe
 • Dźwigary strunobetonowe
 • Prefabrykowane elementy trybun
 • Płyty ścienne jedno i trójwarstwowe
  • beton gładki
  • beton płukany
 • Ściany oporowe
 • beton gładki
 • beton płukany

Elementy indywidualne

 • Elementy kanałów CO.
 • Płyty nadkanałowe
 • Łupiny żelbetowe
 • Komory żelbetowe odwodnień deszczowych
 • Wyloty sieci deszczowych i sanitarnych
 • Zbiorniki na wodę, szamba
 • Stopnie skarpowe
 • Ekrany akustyczne żelbetowe
 • Cokoły prefabrykowane
 • Bloki ścienne kanałowe wewnętrzne i zewnętrzne.
 • Słupki graniczne
 • Piwnice ogrodowe prefabrykowane.
 • Elementy oporowo-obwodowe do chłodni.

Bloczki

 • Bloczki betonowe
 • Pustaki betonowe
 • Elementy szalunkowe

KOWALSTWO ARTYSTYCZNE I ŚLUSARSTWO

 • Balustrady balkonowe
 • Balustrady stalowe przy ciągach pieszo-jezdnych
 • Bramy
 • Kraty okienne
 • Ogrodzenia